lucky圓光校歌

圓光校歌

本慧法師詞

    沙曲

 

 

眉山月色  鷲嶺靈輝 圓光盈此一脈

 

法子濟濟  同沐碩德遺徽  智海滋榮妙果

 

頓漸悟入  自性禪機  共此淨化世間

 

light

勵學陶鎔有成  萬法萃流所歸

 

 

 

          我們的校園
 
          網站相關
 
          設計概念
 

show bar